Stanislav Melichárek

fotografie

Profesionálny entuziast už 50 rokov

Začal som fotografovať na strednej škole a skončil asi ako 35 ročný. Samozrejme, že vtedy bola fotografia len čiernobiela. V kúpeľni bol zväčšovací prístroj a nádobky na vývojku a ustaľovač. Ako deti rástli, v kúpeľni bolo menej miesta a zväčšovací prístroj s nádobkami musel ísť preč a tak som prešiel na diapozitívy a bolo po experimentoch. Asi po 20 rokoch som začal s digitálnou fotografiou. Trvalo mi to dosť dlho, kým som aspoň trochu prenikol do jej tajov.

Dnes už viem, že rôzne internetové návody na „správnu kompozíciu, správne vyváženie bielej, správnu ostrosť atď.“ nemusia byť vždy to pravé orechové. Nie je to tak dávno, keď rozmazaná alebo neostrá fotografia bola nemysliteľná. Dnes už našťastie rôzne obmedzenia padajú. Osobne mám rád sýte farby a tiež som na jednom školení bol upozornený, že moje fotografie sú príliš „la chapellovské“. Ale prečo nie? Fotografujem všetko, čo sa mi páči. Snažím sa do fotografie dostať pocity, ktoré sú odrazom dania v mojom okolí a sprostredkovať ich Vám všetkým.